Tuesday, 5 April 2016

威省盂兰胜会在北海新芭底区举行的春祭

Perayaan Musim Spring (Kebudayaan Cina) di Kawasan Taman Mawar, off Jalan Raja Uda, 12300 Butterworth, SPU, Pulau Pinang diketuai oleh Dr Tan Chuan Hong

No comments: